Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klientiem piedāvātās iespējas:

 • Lasīt grāmatas un  laikrakstus. Grāmatas tiek piegādātas no novada bibliotēkas.
 • Iespēja klausīties audioierakstu grāmatas/stāstus.
 • Skatīties televizoru centra atpūtas telpā vai istabiņā.
 • Piedalīties centra aktivitātēs – rīta vingrošanā, radošajās nodarbībās.
 • Apmeklēt aprūpes centrā notiekošos koncertus un citus pasākumus.
 • Kapelā saņemt garīgo atbalstu ik mēneša dievkalpojumos.
 • Sazināties WhatsApp zvanos ar piederīgajiem.

Mēs klientiem nodrošinām patstāvīgo (ilglaicīgo) sociālo aprūpi:

 • Diennakts sociālā aprūpi, uzraudzību un māju ar drošības sajūtu, tai skaitā darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties klientiem savā starpā, veidot domu grupas;
 • Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, atbilstoši klientu fiziskajam un veselības stāvoklim;
 • Vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu trīsreizēju ēdināšanu, nepieciešamības gadījumā arī speciālo ēdināšanu sasmalcinot, barošanu caur zondi.
 • Neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumus (nepieciešamības gadījumā arī konsultācijas pie speciālistiem) un klientam nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – higiēnas piederumus un cilvēcīgu attieksmi.
 • Kopības un piederības sajūtu visos svētkos sanākot kopā;
 • Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņus, staiguļus, atbalsta spieķus,  kā arī izpalīdzīgu sociālo darbinieku un aprūpētāju rokas, lai tiktu galā ar pašaprūpi, piedalītos pasākumos, nodarbībās un dotos pastaigās;
 • Funkcionālās gultas un pretizgulējumu matračus imobiliem (gulošiem) klientiem;
 • Nodrošinām klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru;
 • Liftu, lai klients ar funkcionāliem traucējumiem spētu nokļūt pastaigās svaigā gaisā.
 • Tiek izmantots mobilais un stacionārie pacēlāji, lai nodrošināšanu kvalitatīvāku klientu aprūpi un pozicionēšanu.
 • Nodrošinot radošo darbnīcu rītus, nodarbinot un piedāvājot pasākumu kompleksu, kas vērsts uz klientu aktivitāšu palielināšanu.

Piedāvājam arī īslaicīgās aprūpes pakalpojumus uz laiku līdz 3 mēnešiem:

Īslaicīgās aprūpes pakalpojumus pie mums ērti izmantot tādos gadījumos, kā piemēram, atlabšanas periodā pēc slimnīcas, tuvinieku vai mājas aprūpētāja izbraukuma vai slimības gadījumā, vai varbūt vienkārši, lai iepazītos ar mūsu aprūpes centru, sniegtajiem pakalpojumiem, izpalīdzīgajiem darbiniekiem, lai radītu vēlmi pavadīt vecumdienas mūsu aprūpes centrā.

Pakalpojumu izmaksas un to pamatojošie dokumenti atrodami ŠEIT

Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma maksa. Stājas spēkā ar 2020.gada 1. janvāri.

 

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv