Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši MK noteikumos Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos atbalsta pasākumus

Nr.p.k.

Nomnieks

Piešķirtā atbalsta veids un apmērs

1.

Saimnieciskās darbības
veicējs Pēteris Čaikovskis
R.Nr.. 11116611705

Piešķirts  nomas maksas atbrīvojums par periodu 2020.gada 1.aprīlis – 9. jūnijs 230 euro apmērā.

2.

SIA "Aivelīna",
R.Nr. 45403023881

Piešķirts nomas maksas atbrīvojums par periodu 2020.g. 19.marts – 30.aprīlis 49,48 euro apmērā. 

3. 

Saimnieciskās darbības
veicējs Pēteris Čaikovskis
R.Nr. 11116611705

Piešķirts  nomas maksas atbrīvojums par periodu - 2021. gada janvāris 100 euro apmērā.

 

4.

SIA "Aivelīna",
R.Nr. 45403023881

 

Piešķirts nomas maksas atbrīvojums par periodu 2020.g. 19. - 31.decembris - nomas maksa samazināta par par 14,62 euro.

 

5.

Saimnieciskās darbības
veicējs Pēteris Čaikovskis
R.Nr. 11116611705

Piešķirts nomas maksas atbrīvojums par periodu no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 28. februārim 100 euro apmērā. 

6.

Saimnieciskās darbības
veicējs Pēteris Čaikovskis
R.Nr. 11116611705

Piešķirts nomas maksas atbrīvojums par periodu no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31.martam 100 euro apmērā. 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.