Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi ŠEIT


 

Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu numurs (gads), nosaukums

Saistošo noteikumu grozījumi, numurs (gads), nosaukums

   

Nr. 2 (2021)  "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums
4. Pielikums
5. Pielikums
6. Pielikums
Ievadziņojums

Pieņemti domes sēdē 28.01.2021. Stājās spēkā 02.02.2021.

Nr. 8 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 30.06.2021. Stājas spēkā 03.07.2021. 


Nr. 7 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 27.05.2021. Stājas spēkā 05.06.2021. 


Nr. 6 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Pieņemti domes sēdē 29.04.2021. Stājas spēkā 06.05.2021.


Nr. 5 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Pieņemti domes sēdē 31.03.2021. Stājās spēkā 09.04.2021.


Nr. 3 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Pieņemti domes sēdē 25.02.2021. Stājās spēkā 04.03.2021.

Nr. 4 (2021)  „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 29.04.2021. Stājās spēkā 19.06.2021.

 

Nr. 1 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” 

Paskaidrojuma raksts 

Pieņemti domes sēdē 28.01.2021.

Konsolidēti 2010.g. 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

 

Nr. 13 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 30.12.2020. Stājās spēkā 13.02.2021.

Konsolidēti 2013.g. 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"


 Nr. 11 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 29.10.2020. Stājās spēkā 12.12.2020.

Konsolidēti 2019.g. 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" 

 

Nr. 6 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””

Paskaidrojuma raksts 

Pieņemti domes sēdē 30.06.2020, precizēti domes sēdē 30.07.2020.
Publicēti pašvaldības izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 28.08.2020.
Stājās spēkā 29.08.2020.

Konsolidēti 2019.g. 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi"

 

Nr. 5 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” 

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 30.06.2020. 
Publicēti pašvaldības izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 28.08.2020.
Stājās spēkā 29.08.2020.

Konsolidēti 2009.g. 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 16 "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā" 

 

Nr. 2 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Lubānas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksts 

Pieņemti domes sēdē 26.03.2020. 
Publicēti pašvaldības izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 7 (543) 15.05.2020.
Stājās spēkā 16.05.2020.

Konsolidēts "Lubānas novada pašvaldības nolikums"

 

Nr. 1 (29.01.2020) Saistošie noteikumi "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" 

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums
4. Pielikums
5. Pielikums
Ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2020.gada budžeta  
Apstiprināti 29.01.2020. Stājās spēkā 04.02.2020.

Nr. 14 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Apstiprināti domes sēdē 30.12.2020.
Stājās spēkā 07.01.2020.


 Nr. 12 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Apstiprināti domes sēdē 26.11.2020.
Stājās spēkā 03.12.2020.


Nr. 10 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””

1. Pielikums
2. Pielikums  
3. Pielikums

Pieņemti domes sēdē 29.10.2020. Stājās spēkā 05.11.2020.


Nr. 9 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Pieņemti domes sēdē 30.09.2020. Stājās spēkā 06.10.2020.


Nr. 8 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”"

1. Pielikums 
2. Pielikums 
3. Pielikums

Pieņemti domes sēdē 27.08.2020. Stājās spēkā 03.09.2020.


Nr. 7 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

2. pielikums
3. pielikums

Pieņemti domes sēdē 30.06.2020. Stājās spēkā 07.07.2020.


 Nr. 4 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

3.pielikums

Pieņemti ārkārtas domes sēdē 15.05.2020., stājās spēkā 16.05.2020. 


Nr. 3 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

1.pielikums 
2.pielikums
3.pielikums 
4.pielikums 

Pieņemti domes sēdē 30.04.2020., stājās spēkā 08.05.2020.

Nr. 15  (28.11.2019) Saistošie noteikumi Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”

Paskaidrojuma raksts
1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Publicēti pašvaldības izdevumā "Lubānas Ziņas" 17.01.2020. Stājās spēkā 18.01.2020.

 

Nr. 7 (2019) Saistošie noteikumi “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 30.04.2019., publicēti lubana.lv 08.05.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.11 (526) 14.06.2019, stājas spēkā 15.06.2019.)

Konsolidēti 2019.g. 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 "Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi"

 Nr. 6 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””

Paskaidrojuma raksts 

Pieņemti domes sēdē 30.06.2020, precizēti domes sēdē 30.07.2020. Stājās spēkā 29.08.2020.

Nr. 4 (2019) Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.03.2019., publicēti lubana.lv 05.04.2019.)., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.9 (524) 17.05.2019, stājas spēkā 18.05.2019.

Saistošie noteikumi Nr. 4

Konsolidēti 2019.g. 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" 

Nr. 11 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 29.10.2020. Stājās spēkā 12.12.2020.

Nr. 2 (2019) Saistošie noteikumi "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.03.2019., stājās spēkā 27.04.2019., publicēti lubana.lv 26.04.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 26.04.2019.)

 

Nr. 1 (2019) Par pašvaldības budžetu 2019.gadam, Paskaidrojuma raksts 

pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4

pielikums Nr.5, pielikums Nr.6

(pieņemti 31.01.2019., stājās spēkā 06.02.2019., publicēti lubana.lv 06.02.2018.)

Nr. 3 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.02.2019., spēkā no 07.03.2019., publicēti lubana.lv 07.03.2019.)


Nr. 5 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

(pieņemti 28.03.2019., spēkā no 04.04.2019., publicēti lubana.lv 05.04.2019.)


Nr. 6 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

(pieņemti 30.04.2019., spēkā no 08.05.2019.,publicēti lubana.lv 08.05.2019.)


Nr. 8 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 30.05.2019.) Spēkā 05.06.2019.


Nr. 9 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

(pieņemti 27.06.2019.) Spēkā no 04.07.2019.


Nr. 10 (2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.07.2019.) Stājās spēkā 07.08.2019.


Nr. 11 (2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4  
Stājās spēkā 04.10.2019.


 Nr. 12 (31.10.2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3   
Stājās spēkā 06.11.2019.


Nr. 14 (28.11.2019) Projekts Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības 2019. gada budžetu""

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2 
Pielikums Nr. 3   
Stājās spēkā 06.12.2019.


 Nr. 16 (30.12.2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Stājās spēkā 07.01.2020.

Nr. 2 (2018) „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.02.2018., stājās spēkā 14.04.2018., publicēti lubana.lv 14.03.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7, 13.04.2018.)

 

Nr. 1. (2018) Par pašvaldības budžetu 2018.gadam

Pielikums 1Pielikums 2Pielikums 3Pielikums 4Pielikums 5

Pielikums 6Pielikums 7

(pieņemti 30.01.2018., stājās spēkā 05.02.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)

Nr. 3 (2018)  Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.02.2018., spēkā no 07.03.2018., publicēti lubana.lv 14.03.2018.)


Nr. 5 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" 

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4Pielikums Nr.6 03.04.2018. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā

(pieņemti 03.04.2018., spēkā no 05.04.2018., publicēti lubana.lv 06.04.2018.)


Nr. 6 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4 

(pieņemti 26.04.2018., spēkā no 04.05.2018., publicēti lubana.lv 08.05.2018.)


Nr. 7 (2018)  Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.05.2018., spēkā no 07.06.2018., publicēti lubana.lv 13.07.2018.)


Nr. 8 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.06.2018., spēkā no 04.07.2018., publicēti lubana.lv 13.07.2018.)


Nr. 9 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 26.07.2018., spēkā no 02.08.2018., publicēti lubana.lv 01.11.2018.)


Nr. 10 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikumi Nr.4

(pieņemti 30.08.2018., spēkā no 06.09.2018., publicēti lubana.lv 30.10.2018.)


Nr.11 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 27.09.2018., spēkā no 04.10.2018., publicēti lubana.lv 01.11.2018.)


Nr.12 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.10.2018., spēkā no 07.11.2018., publicēti lubana.lv 04.01.2019.)


Nr.13 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

 (pieņemti 29.11.2018., spēkā no 04.12.2018., publicēti lubana.lv 04.01.2019.)


Nr.14 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.6

(pieņemti 27.12.2018., spēkā no 04.01.2019., publicēti lubana.lv 04.01.2018.)

Nr.11. (2017) Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 12.10.2017., stājās spēkā 21.10.2017., publicēti lubana.lv 18.10.2017.)

Nr.16 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā" "

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.12.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)

Nr.8. (2017) Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 31.08.2017., publicēti lubana.lv 29.08.2017., nav stājušies spēkā)

 

Nr.2. (2017) "Par pašvaldības budžetu 2017. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums2.pielikums3.ielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums

(pieņemti 26.01.2017., stājās spēkā 01.02.2017., publicēti lubana.lv 03.02.2017.)

Nr.3 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 30.03.2017., spēkā no 07.04.2017., publicēti lubana.lv 07.04.2017.)


Nr.4 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 27.04.2017., spēkā no 09.05.2017., publicēti lubana.lv 10.05.2017.)


Nr.5 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 31.05.2017., spēkā no 06.06.2017., publicēti lubana.lv 07.06.2017.)


Nr.6 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 29.06.2017., spēkā no 06.07.2017., publicēti lubana.lv 10.07.2017.)


Nr.7 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums

(pieņemti 27.07.2017., spēkā no 03.08.2017., publicēti lubana.lv 29.08.2017.)


Nr.9 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums 9.2Pielikums 9.3

(pieņemti 31.08.2017., spēkā no 06.09.2017., publicēti lubana.lv 11.09.2017.)


Nr.10 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”

Pielikums 1

(pieņemti 28.09.2017., spēkā no 04.10.2017., publicēti lubana.lv 12.10.2017.)


Nr.12 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

pieņemti 01.11.2017., spēkā no 02.11.2017., publicēti lubana.lv 06.11.2017.)


Nr.15 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 06.12.2017., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)


Nr.17 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

(pieņemti 28.12.2017., spēkā no 08.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)

Nr.15. (2016) "Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksu"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 30.11.2016., stājās spēkā 23.12.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.22, 23.12.2016.)

 

Nr.9. (2016) "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 26.05.2016., stājās spēkā 26.08.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.15, 26.08.2016.).

Līdz ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā” stāšanos spēkā, zaudējusi spēku Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 III nodaļa “Nodevas par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības ieceres akceptu”. 

 

Nr.5. (2016) "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lubānas novada teritorijā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 25.02.2016., stājās spēkā 25.03.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.6, 24.03.2016.)

 

 

Nr.3. (2016) "Par pašvaldības budžetu 2016. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums2.pielikums3.pielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums

(pieņemti 28.01.2016., stājās spēkā 04.02.2016., publicēti lubana.lv 04.02.2016.)

Nr.6 (2016) "Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu”

(pieņemti 31.03.2016., spēkā no 06.04.2016., publicēti lubana.lv 06.04.2016.)


 

Nr.7 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 02.05.2016., spēkā no 03.05.2016., publicēti lubana.lv 11.05.2016.)


Nr.8 (2016) "Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu"". 

(pieņemti 26.05.2016., spēkā no 03.06.2016., publicēti lubana.lv 06.06.2016.)


Nr.10 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 30.06.2016., spēkā no 05.07.2016., publicēti lubana.lv 07.07.2016.)


Nr.11 (2016) "Par grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 28.07.2016., spēkā no 03.08.2016., publicēti lubana.lv 09.08.2016.)


Nr.12 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 29.09.2016., spēkā no 07.10.2016., publicēti lubana.lv 10.10.2016.)


Nr.14 (2016) "Grozījumi Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 27.10.2016., spēkā no 02.11.2016., publicēti lubana.lv 02.11.2016.)


Nr.16 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 30.11.2016., spēkā no 06.12.2016., publicēti lubana.lv 06.12.2016.)


Nr.17 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 29.12.2016., spēkā no 05.01.2017., publicēti lubana.lv 05.01.2017.)

Nr.2. (2016) "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

(pieņemti 28.01.2016., stājās spēkā 27.02.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.5, 26.02.2016.)

 

Nr.19. (2015) "Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

(pieņemti 29.12.2015., stājās spēkā 23.02.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2, 22.01.2016.)

 

Nr.13. (2015) „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. pielikums

2. pielikums

(pieņemti 24.09.2015., stājās spēkā 17.10.2015., publicēti "Latvijas Vēstnesis" Nr.203, 16.10.2015.)

 

Nr.9. (2015) “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”

Pielikums nr.1

(pieņemti 30.06.2015., stājās spēkā 16.07.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.13, 15.07.2015.)

 

Nr.5. (2015) „Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

(pieņemti 26.02.2015., stājās spēkā 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 27.04.2015.)

 

Nr.3. (2015) „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

Pašvaldības saistības uz 2015. gada 1. janvāri

Pielikumi

(pieņemti 29.01.2015., stājās spēkā 06.02.2015., publicēti lubana.lv 13.02.2015)

Nr.4 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 26.02.2015., spēkā no 06.03.2015., publicēti lubana.lv 13.03.2015.)


Nr.6 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 26.03.2015., spēkā no 03.04.2015., publicēti lubana.lv 10.04.2015.)


Nr.7 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 14.05.2015., spēkā no 18.05.2015., publicēti lubana.lv 25.05.2015.)


Nr.8 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 28.05.2015., spēkā no 04.06.2015., publicēti lubana.lv 11.06.2015.)


Nr.10 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 30.06.2015., spēkā no 07.07.2015., publicēti lubana.lv 14.07.2015.)


Nr.11 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 30.07.2015., spēkā no 07.08.2015., publicēti lubana.lv 14.08.2015.)


Nr.12 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” 

(pieņemti 28.08.2015., spēkā no 03.09.2015., publicēti lubana.lv 10.09.2015.)


Nr.14 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 24.09.2015., spēkā no 25.09.2015., publicēti lubana.lv 01.10.2015.)


Nr.15 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 29.10.2015., spēkā no 30.10.2015., publicēti lubana.lv 05.11.2015.)


Nr.17 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

(pieņemti 26.11.2015., spēkā no 27.11.2015., publicēti lubana.lv 02.12.2015.)


Nr.18 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

(pieņemti 29.12.2015., spēkā no 30.12.2015., publicēti lubana.lv 30.12.2015.)

Nr.1. (2015) “Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Pielikumi 1 2 3 4

(pieņemti 29.01.2015., stājās spēkā 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 27.04.2015.)

 

Nr.12. (2014) "Par Lubānas novada teritoriālās iedalījuma vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts robežas grozīšanu" 

1. Pielikums2. Pielikums

(pieņemti 27.11.2014., stājās spēkā 16.05.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.9, 15.05.2015.)

 

Nr.3. (2014) "Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu" 

(pieņemti 30.01.2014., stājās spēkā 07.02.2014., publicēti lubana.lv 14.02.2014.)

Detalizēta informācija atrodama mājas lapas budžeta sadaļā.

 

Nr.19. (2013) 2013.g. 31. oktobra saistošie noteikumi
"Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" 

(pieņemti 31.10.2013., stājās spēkā 21.12.2013., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.22, 20.12.2013.)

"Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" Konsolidēti 2013.g. 31.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 

 

 Nr.1 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

(pieņemti 30.01.2014., spēkā no 29.02.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.4 28.02.2014.)


Nr.4 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 25.02.2016., spēkā no 09.04.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7 08.04.2016.)


Nr.14 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)


Nr.15 (2018) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

Paskaidrojuma raksts 

(pieņemti 27.12.2018., spēkā no 26.01.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 25.01.2018.)

_____________________________________________________

Nr. 13 (28.11.2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" 

Paskaidrojuma raksts 
Pieņemti 28.11.2019. domes sēdē. Stājās spēkā 01.01.2020.


Nr. 13 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 30.12.2020. Stājās spēkā 13.02.2021.


 

Nr. 4 (2021)  „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

Paskaidrojuma raksts

Precizēti domes sēdē 29.04.2021. 

Nr. 8 (2013) "Lubānas novada pašvaldības nolikums"

(pieņemti 27.06.2013., stājās spēkā 04.07.2013., publicēti lubana.lv 05.07.2013.)

Konsolidēts "Lubānas novada pašvaldības nolikums"

Nr. 4 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS""

(pieņemti 27.02.2014., spēkā no 26.04.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8 25.04.2014.)


Nr. 1 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”" 

(pieņemti 28.01.2016., spēkā no 27.02.2016., publicēti lubana.lv Nr.8 27.02.2016..)


 Nr. 2 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "Lubānas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 26.03.2020. Publicēti www.lubana.lv 20.03.2020. Stājās spēkā 16.05.2020.

Nr. 5 (2013) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 
Lubānas pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Indrānu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Lubānas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem

(pieņemti 25.04.2013., stājās spēkā 02.08.2013., publicēti "Latvijas Vēstnesis" Nr.148, 01.08.2013.)

 

Nr.3. (2013) "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei" 

(pieņemti 28.02.2013., stājās spēkā 27.04.2013., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 26.04.2013.)

Nr.1 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 26.11.2015., spēkā no 19.12.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.20 18.12.2015.)


Nr.4 (2018) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 28.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.02.2018., spēkā no 14.04.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7 13.04.2018.)

Nr.7. (2012) "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

(pieņemti 28.06.2012., stājās spēkā 15.09.2012., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 14.09.2012.)

Nr.16 (2015) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

(pieņemti 26.01.2017., spēkā no 11.02.2017., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.3 10.02.2017.)

Nr.10. (2011) "Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā"

(pieņemti 26.05.2011., stājās spēkā 27.08.2011., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.14, 26.08.2011.)

 

Nr.4. (2011) "Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par sociālajiem pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

(pieņemti 24.02.2011., stājās spēkā 12.03.2011., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.5, 11.03.2011.)

 

Nr.10. (2010) 2010.g. 26. augusta saistošie noteikumi
"Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

(pieņemti 26.08.2010., stājās spēkā 09.10.2010., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.18, 08.10.2010.)

Konsolidēti 2010.g. 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

Nr.2 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

(pieņemti 30.01.2014., spēkā no 29.02.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.4 28.02.2014.)


Nr.2 (2015) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”

(pieņemti 29.01.2015., spēkā no 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8 27.04.2015.)


Nr.13 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 29.09.2016., spēkā no 12.11.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.20 11.11.2016.)


Nr.13 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās"

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)

Konsolidēti 2017.g.


 Nr. 1 (2021) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 28.01.2021.
Publicēti "Lubānas Ziņas" 12.03.2021. Stājās spēkā 13.03.2021.

Nr.7. (2010) "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Lubānas novadā"

(pieņemti 29.07.2010., stājās spēkā 14.08.2010., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.14, 13.08.2010.)

 

Nr.16. (2009) "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā"

(pieņemti 27.08.2009., stājās spēkā 17.10.2009., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.17, 16.10.2009.)

Konsolidēti

 Nr. 5 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” 

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 30.06.2020. Stājās spēkā 29.08.2020.

Nr.15. (2009) "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā"

(pieņemti 27.08.2009., stājās spēkā 27.08.2009., publicēti lubana.lv 28.08.2009.)

 

 

Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.