Veltas Igaunes ģimenes ārsta prakse

Reģ.nr.  21026311740

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: pieteikšanās 64894115

Uz pieņemšanu pie ārsta iepriekš jāpiesakās pa tālruni vai prakses vietā darba laikā.

 

Sarmītes Ābolas zobārstniecības ārsta prakse

Reģ.nr.  19024811706

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: + 371 29161658

 

Zentas Stradiņas ģimenes ārsta prakse

Adrese: Tilta iela 5  - 1. stāvs, Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830

Tālrunis: 64820024