Balstoties uz Ministru kabineta pieņemto lēmumu izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot koronavīrusa "Covid-19" izplatību, tostarp pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, arī Lubānas Mākslas skolā no 2020. gada 13. marta uz nenoteiktu laiku mācību satura apguve notiks attālināti.

Šī ir nebijusi pieredze Latvijas skolās, tāpēc liels lūgums visiem būt atsaucīgiem, pacietīgiem un atbildīgiem. Tas vēl vairāk, kā līdz šim ir trīspusējs process: skolēns – skolotājs – vecāks. Lai mācības varētu notikt efektīvi un produktīvi, nepieciešams pamatīgs vecāku atbalsts un sadarbība gan ar bērniem, gan skolu.

Skola darbojas pēc līdz šim esošā stundu saraksta. Visa informācija tiek nodota caur e-klasi, WhatsApp un telefoniskā veidā. Audzēkņiem un vecākiem ir nosūtīti visu skolotāju telefona numuri, kur zvanīt vai rakstīt, konsultēties, sūtīt mājasdarbus utt. nepieciešamības gadījumā laikā no plkst. 12:00-20:00.

Visi skolotāji pirmdienā līdz plkst. 12.00 e-klasē savā mācību priekšmetā sadaļā “Stundas tēma” un “Mājasdarba uzdevums”, atbilstoši stundu skaitam, ieraksta mācību uzdevumus audzēkņiem visai nedēļai. Katrs skolotājs konkrētam darbam norāda izpildes laiku, formu, veidu, un, kā veiktais darbs jāatspoguļo skolotājam. Ja nepieciešams, plašāka apjoma informācija tiks nosūtīta skolēnam e-klases pastā. Audzēkņi visus uzdevumus izpilda tekošās nedēļas ietvaros līdz piektdienas vakaram.

1. un 2. klases audzēkņi izpildītos darbus (zīmējumus, veidojumus, izveidotos priekšmetus un citus uzdotos darbus) uzglabā pie sevis mājās. Tos audzēkņi atnesīs uz skolu, kad atsāksies mācības skolā klātienē. Skolā tiks veidota “Darbu skate”. Par izpildītajiem darbiem audzēkņi saņems vērtējumu. Ja vecākiem ir iespēja, izpildītos bērnu darbiņus nofotografē un atsūta uz attiecīgā priekšmeta skolotāja WhatsApp kā apliecinājumu par paveikto.

3., 4., 5. un 6. klases audzēkņi darbus un uzdevumus izpilda nedēļas laikā un līdz piektdienas vakaram attēlu ar gatavo darbu atsūta mācību priekšmeta skolotājam uz WhatsApp. Uzdevumus, kuros nepieciešamas rakstiskas atbildes, kā arī izveidotās prezentācijas audzēkņi līdz tekošās nedēļas piektdienas vakaram atsūta uz Mākslas skolas e-klasi. Izstrādātie audzēkņu darbi tiks izstādīti un novērtēti Mākslas skolā audzēkņu “Darbu skatē” laikā, kad atsāksies mācību darbs klātienē.

Nākamo darbu un uzdevumu saņemšana notiek nākamās nedēļas pirmdienā e-klasē līdz plkst. 12.00.

Cerot uz jūsu sapratni, lūdzam materiālus uzdevumu un darbu izpildei (papīrus, zīmuļus, otas, krāsas, līmi, šķēres u.c. nepieciešamo) sagādāt pašiem vai iztikt ar tiem, kas ir mājās. Ja kādam audzēknim nav nepieciešamo materiālu darba izpildei, lūdzam zvanīt skolas direktorei (Rudīte m.t. 26633770), lai individuāli vienotos par materiālu saņemšanu.

Ja skolēns ir slims vai rodas problēmas ar piekļuvi materiāliem, vecāki par to paziņo skolas direktorei.

Aicinām atbalstīt vienam otru, kopīgi meklēt risinājumus problēmsituācijās, saudzēt savu veselību, domāt par līdzcilvēkiem un sekot līdzi notiekošajam!

Skolotāju telefonu numuri saziņai: Dace Rudzīte 29404727; Sandra Valaine 26153249; Una Salmane 28303566; Rudīte Kolāte 26633770.

Lubānas Mākslas skolas direktore Rudīte Kolāte

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu