Finanšu un attīstības komitejas sēdē turpinās izskatīt jautājumus, kas saistīti ar 2021. gada budžeta sastādīšanu.

Sēdē izskatāmie jautājumi:

1. Par 2021.gada budžeta projekta KULTŪRAS NAMS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
2. Par 2021.gada budžeta projekta SOCIĀLAIS DIENESTS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
3. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.
4. Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu.
5. Par 2020. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00