Lubānas pilsētas bibliotēkas nodaļas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubānas pilsētas bibliotēkas pieaugušo literatūras nodaļa

E-pasts: biblio.lubana@lubana.lv 

Vadītāja: Inguna Kaņepone

Darba laiks: P, O, T, C, Pkt. 10.00-18.00

                     S. 10.00-14.00 no 01.jūnija līdz 01.oktobrim sestdienās SLĒGTA

                     Sv. Brīvs

Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa 

Vadītāja: Biruta Ēķe (t.64894691)

Darba laiks: P, O, T, C, Pkt. 10:00-18:00

                     S, Sv. Brīvs

E-pasts: biblio.lubana@lubana.lv 

Vadītāja: Inguna Kaņepone

Darba laiks: P, O, T, C, Pkt. 10.00-18.00

                     S. 10.00-14.00

                     Sv. Brīvs

Ārējais apkalpošanas punkts "Baloži" 

Adrese: "Baloži", Indrānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830

Bibliotekāre: Ija Ezeriņa

Darba laiks: Otrdiena 09:30-13:30

                     P. T, C, P, S, Sv. Brīvs

Lubānas pilsētas bibliotēkas pakalpojumi: nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra, bezmaksas interneta resursu izmantošana, SBA (starpbibliotēku abonements), uzziņu sniegšana.

Bibliotēkas nolikums

Lubānas pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi

Lubānas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem.

Bibliotēka dibināta 1924. gadā.

2007. gadā Lubānas bibliotēka akreditācijas procesa rezultātā ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu, kas ir piešķirts uz pieciem gadiem.

(Akreditācija: 27.09.2007., Apliecības Nr. 151).

2013. gadā ar Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu Lubānas pilētas bibliotēka tiek atkārtoti akreditēta.

(Akreditācija: 26.09.2013., Apliecības Nr. 151A).

2010. gadā novada bibliotēku sistēmas reorganizācijas rezultātā Lubānas pilsētas bibliotēkai tiek pievienota Lubānas pilsētas Bērnu bibliotēka (tagad „Bērnu literatūras nodaļa”) un Lubānas novada Indrānu bibliotēka (tagad „Lubānas pilsētas ārējais apkalpošanas punkts „Baloži””). 

No 2003. gada bibliotēkā darbojas lasītāju klubs "Lubānieši", kas kļuvis par nevalstisko organizāciju. Klubs ir atvērta institūcija jebkuram novada iedzīvotājam, kuram tuvi kluba mērķi:

- lasīšana kā ģimenes vērtība, 

- ievērojamu novadnieku piemiņas saglabāšana, 

- pieaugušo izglītība.

Jaunās grāmatas Lubānas pilsētas bibliotēkā

Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"

 

 

 

2016

 

2017

 

2018

% salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

791

773

765

 -1%;-1%

t. sk. bērni

212

213

192

 +0,9%;-1,1%

Fiziskais apmeklējums

12292

10810

10852

 -1,1%;+ 1%

t. sk. bērni

4215

3550

3603

 -1,2%;+1%

Virtuālais apmeklējums

2872

3875

4677

  +0,7%;+ 0,8

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

-

1346

1420

  100%;+0,9

Izsniegums kopā

21217

20252

18108

  -1%;-1,1%

t. sk. grāmatas

12486

11740

10454

 -1%;-1,1%

t. sk. periodiskie izdevumi

8698

8506

7622

 -1%;-1,1%

t. sk. bērniem

4367

3348

2389

 -1,3%;-1,4%

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā

43%

43%

43%

 

t.sk. bērni līdz 18 g.

52%

61%

53%

 

Iedzīvotāju skaits

1836

1811

1782

 -1%;-1%

 

 

Lubānas pilsētas bibliotēka

Reģ.Nr.: 50900015611

Adrese: Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830

Vadītāja: Inguna Kaņepone

Tālrunis: 64894281

E-pasts: biblio.lubana@lubana.lv 

Jaunākie notikumi

22
Aug
Latvijas Ordeņu brālības 22. salidojums kopnoskaņās Dzejas diena Lubānā

23
Aug
Brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja "Vecais Ceplis"
11.augustā 85 gadu jubileju svinētu izcilais latviešu operdziedātājs Jānis Zābers. Visu laiku labākais latviešu tenors, kā viņu joprojām sauc daudzi mūzikas profesionāļi un talanta

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas klubā